День хліба

Офіційні правила Акції

«День хліба №1»

Основні поняття та терміни

 1. Організатор Акції (далі у тексті Організатор) -  ТОВ «Торговий дім  Автотранс-Ойл», 36008, м. Полтава, вул. Кагамлика,35
 2. Офіційні правила Акції (далі у тексті Правила) – правила, які визначають порядок проведення та умови участі в Акції «День хліба#1» (далі у тексті – Акція).
 3. Клієнти-учасники (далі у тексті – Учасники) — клієнти, які відповідають вимогам, зазначеним в цих Правилах, та належним чином виконали умови цих Правил.
 4. Знижка – спеціальна цінова пропозиція, що надається клієнту-учаснику Акції в період з 17.08.2021 по 19.10.2021 року включно, по вівторках та п’ятницях. Перелік дат в Додатку № 2.
 5. Акційний товар - товар або послуга, визначені Організатором.
 6. Придбання Учасником Акційних товарів зі знижкою — надання фіксованої ціни знижки (зменшення вартості товару у чеку – на хліб) на Акційний товар.

2. Загальні положення

 1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
 2. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення Учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації в мережі Інтернет за адресою розміщення цих Правил. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
 3. Чинна редакція Правил розміщується в мережі Інтернет на офіційному сайті Організатора за адресою: autotrans.ua.
 4. Учасникам Акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.
 5. Співвідношення розміру знижки до попередньої ціни залежить від персональної активності учасника програми лояльності та вартості товару в момент його придбання.

3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.

 1. Період проведення Акції: з 17.08.2021 по 19.10.2021 року включно (далі у тексті – Період акції).

3.2. Акція проводиться на АЗК «Автотранс» № 1, за адресою: м. Полтава, вул. Ковпака,15.

  3.3. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років та які виконали умови Акції.

   3.4. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно  до чинного законодавства України.

4. Умови участі та знижка

 1. В Акції беруть участь всі клієнти-учасники, які в період проведення Акції придбали акційний товар на АЗК №1 мережі АЗК «Автотранс» за  адресою:  м. Полтава, вул. Ковпака,15.
 2. Учасник  Акції  може придбати хліб  в акційні дні тижня на АЗК №1 м. Полтава, вул. Ковпака,15  за спеціальними Акційними цінами, надавши оператору-касиру для зчитування активну картку «Програми лояльності мережі АЗК «Автотранс»», видану, на ім'я Учасника або штрих-код картки лояльності у мобільному додатку Autotrans. Акція діє за умови наявності акційного товару на АЗК №1.
 3. За кожну одиницю придбаного товару Учаснику нараховуються бонуси згідно з умовами оновленої «Програми лояльності мережі АЗК «Автотранс»».
 4. Перелік та роздрібні ціни на Акційні товари, які учасник акції може придбати зі знижкою, викладено в Додатку №1.
 5.  Взяти участь в Акції Учасник може необмежену кількість разів  в період з 17.08.2021 по 19.10.2021 року включно у визначені дні тижня, виконавши всі умови Акції, за умови наявності акційного товару на АЗК.
 6. Організатором не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації вартості знижки грошима або іншими матеріальними цінностями у випадку небажання або неможливості Учасника ними скористатись з будь-яких можливих причин.
 7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник як суб’єкт персональних даних підтверджує, що ознайомлений з вимогами чинного законодавства щодо захисту персональних даних і надає згоду Організатор на обробку відомостей про нього в будь-яких формах за допомогою, зокрема, інформаційно-телекомунікаційних систем в необхідному та достатньому обсязі на розсуд Організатора.

5. Обмеження

 1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
 2. Організатор не несе відповідальність за неможливість Учасників з будь-яких причин та обставин брати участь в Акції.
 3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.
 4. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними й такими, що не підлягають оскарженню.

6. Інші умови

 1. Організатор має виняткові права на управління Акцією, її зупинення, скасування, закриття, розвиток, доповнення та зміну умов.
 2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання знижки передбаченої цими Правилами. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
 3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника,    в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в Акції.
 4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими     Правилами, право розв'язання таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
 5. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції й прав на отримання винагороди. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
 6. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті Організатора за адресою: autotrans.ua та за телефоном: +38050 305 43 08 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України згідно з визначеними тарифами вашого оператора).

Додаток № 1 Офіційних правил Акції «День хліба №1»

 

Перелік товарів, які  беруть участь в Акції «День хліба №1»

 

     

Вівторок/П'ятниця

Код товара

Найменування

Роздрібна ціна, грн

АКЦІЙНА ЦІНА, грн

Сума Знижки, грн

34722

Хліб БАГЕТ 125г

12

9

3

31750

Хліб житньо-пшеничний ДОБРИК 500г

28

27

1

30763

Хліб пшенично-гречаний ГРЕЧАНИК 300г

28

27

1

 

 

 

 

 

Офіційні правила Акції

«День хліба №2»

Основні поняття та терміни

 1. Організатор Акції (далі у тексті Організатор) -  ТОВ «Торговий дім  Автотранс-Ойл», 36008, м. Полтава, вул. Кагамлика,35
 2. Офіційні правила Акції (далі у тексті Правила) – правила, які визначають порядок проведення та умови участі в Акції «День хліба#2» (далі у тексті – Акція).
 3. Клієнти-учасники (далі у тексті – Учасники) — клієнти, які відповідають вимогам, зазначеним в цих Правилах, та належним чином виконали умови цих Правил.
 4. Знижка – спеціальна цінова пропозиція, що надається клієнту-учаснику Акції в період з 18.08.2021 по 19.10.2021 року включно, по середам та суботам. Перелік дат в Додатку №2.
 5. Акційний товар - товар або послуга, визначені Організатором.
 6. Придбання Учасником Акційних товарів зі знижкою — надання фіксованої ціни знижки (зменшення вартості товару у чеку – на хліб) на Акційний товар.

2. Загальні положення

 1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
 2. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення Учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації в мережі Інтернет за адресою розміщення цих Правил. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
 3. Чинна редакція Правил розміщується в мережі Інтернет на офіційному сайті Організатора за адресою: autotrans.ua.
 4. Учасникам Акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.
 5. Співвідношення розміру знижки до попередньої ціни залежить від персональної активності учасника програми лояльності та вартості товару в момент його придбання.

3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.

 1. Період проведення Акції: з 18.08.2021 по 19.10.2021 року включно (далі у тексті – Період акції).

3.2. Акція проводиться на АЗК «Автотранс» № 1, за адресою: м. Полтава, вул. Ковпака,15.

  3.3. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років та які виконали умови Акції.

   3.4. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно  до чинного законодавства України.

4.Умови участі та знижка

 1. В Акції беруть участь всі клієнти-учасники, які в період проведення Акції придбали акційний товар на АЗК №1 мережі АЗК «Автотранс» за  адресою:  м. Полтава, вул. Ковпака, 15.
 2. Учасник  Акції  може придбати хліб в акційні дні тижня на АЗК №1 м. Полтава, вул. Ковпака, 15 за спеціальними Акційними цінами, надавши оператору-касиру для зчитування активну картку «Програми лояльності мережі АЗК «Автотранс»», видану, на ім'я Учасника або штрих-код картки лояльності у мобільному додатку Autotrans. Акція діє за умови наявності акційного товару на АЗК №1.
 3. За кожну одиницю придбаного товару Учаснику нараховуються бонуси згідно з умовами оновленої «Програми лояльності мережі АЗК «Автотранс»».
 4. Перелік та роздрібні ціни на Акційні товари, які учасник акції може придбати зі знижкою, викладено в Додатку №1.
 5.  Взяти участь в Акції Учасник може необмежену кількість разів  в період з 18.08.2021 по 19.10.2021 року включно у визначені дні тижня, виконавши всі умови Акції, за умови наявності акційного товару на АЗК.
 6. Організатором не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації вартості знижки грошима або іншими матеріальними цінностями у випадку небажання або неможливості Учасника ними скористатись з будь-яких можливих причин.
 7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник як суб’єкт персональних даних підтверджує, що ознайомлений з вимогами чинного законодавства щодо захисту персональних даних і надає згоду Організатор на обробку відомостей про нього в будь-яких формах за допомогою, зокрема, інформаційно-телекомунікаційних систем в необхідному та достатньому обсязі на розсуд Організатора.

6. Обмеження

 1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
 2. Організатор не несе відповідальність за неможливість Учасників з будь-яких причин та обставин брати участь в Акції.
 3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.
 4. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними й такими, що не підлягають оскарженню.

7. Інші умови

 1. Організатор має виняткові права на управління Акцією, її зупинення, скасування, закриття, розвиток, доповнення та зміну умов.
 2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання знижки передбаченої цими Правилами. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
 3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника,    в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в Акції.
 4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими     Правилами, право розв'язання таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
 5. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції й прав на отримання винагороди. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
 6. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті Організатора за адресою: autotrans.ua та за телефоном: +38050 305 43 08 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України згідно з визначеними тарифами вашого оператора).

 

Додаток 1 Офіційних правил Акції «День хліба №2»

 

Перелік товарів, які беруть участь в Акції «День хліба №2»

 

     

Середа/Субота

Код товара

Найменування

Роздрібна ціна, грн

Роздрібна ціна зі знижкою
- 30%, грн

Сума Знижки, грн

34722

Хліб БАГЕТ 125г

12

8,4

3,6

31750

Хліб житньо-пшеничний ДОБРИК 500г

28

19,6

8,4

30763

Хліб пшенично-гречаний ГРЕЧАНИК 300г

28

19,6

8,4

 

Додаток № 2 до Офіційних правил Акції «День хліба №1»

Перелік дат, в які  будуть знижені ціни на хліб в Акції «День хліба №1»

Дата

День тижня

17.08.2021

вівторок

20.08.2021

п'ятница

24.08.2021

вівторок

27.08.2021

п'ятница

31.08.2021

вівторок

03.09.2021

п'ятница

07.09.2021

вівторок

10.09.2021

п'ятница

14.09.2021

вівторок

17.09.2021

п'ятница

     
дата день тиждня  
21.09.2021 вівторок  
24.09.2021 п'ятница  
28.09.2021 вівторок  
01.10.2021 п'ятница  
05.10.2021 вівторок  
08.10.2021 п'ятница  
12.10.2021 вівторок  
15.10.2021 п'ятница  
19.10.2021 вівторок  
     
     

Додаток 2 до Офіційних правил Акції «День хліба №2»

 

Перелік дат, в які будуть знижені ціни на хліб в Акції «День хліба №2»

Дата

День тижня

18.08.2021

середа

21.08.2021

субота

25.08.2021

середа

28.08.2021

субота

01.09.2021

середа

04.09.2021

субота

08.09.2021

середа

11.09.2021

субота

15.09.2021

середа

18.09.2021

субота

   
дата день тиждня
22.09.2021 середа
25.09.2021 субота
29.09.2021 середа
02.10.2021 субота
06.10.2021 середа
09.10.2021 субота
13.10.2021 середа
16.10.2021 субота
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма лояльності